Zespół

mgr Sylwia Dubas

Logopedka

Wykształcenie:

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego

Kursy / szkolenia:

 • Psychostymulacyjnej metody kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia – „Dyna – Lingua M.S.”
 • Stymulacja mechanizmów poznawczych warunkujących rozwój mowy
 • Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną

Terapia logopedyczna jest skuteczna:

 • w przypadkach wolniejszego rozwoju mowy (stosujemy metodę psychostymulacji)
 • w korygowaniu wad wymowy
 • w rozwijaniu umiejętności wzrokowych i słuchowych niezbędnych w nauce pisania i czytania
 • w leczeniu zaburzeń mowy, po udarach mózgu o typie afazji ruchowej i czuciowej
 • w poprawie ustawienia i emisji głosu
 • w poszerzaniu zasobu słownictwa i w lepszym zrozumieniu języka przez małe dzieci

Oferta obejmuje:

 • diagnozę logopedyczną zaburzeń mowy
 • opracowanie indywidualnych programów korygujących i stymulujących rozwoju mowy
 • indywidualne zajęcia terapuetyczne
 • porady i konsultacje dla rodziców
 • zajęcia ogólnorozwojowe – stymulujące rozwój funkcji myślenia, koncentracji uwagi, pamięci i zdolności percepcyjno – motorycznych i manualnych.

Rejestracja

tel. 71 351 28 45 lub 609 531 652

Pokaż cały zespół