POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań aby ją chronić.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medycyny i Rehabilitacji Villa Medica ul. Boguszowska 61A, 54-046 Wrocław,

NIP: 6921435380 Regon 390637732

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach administrowania serwisem, statystyki odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu, utrzymaniem kontaktu z Użytkownikami na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://www.villamedica.pl/

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail jacek.sedzik@villamedica.pl

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:
Administrator – NZOZ CMiR „Villa Medica” ul. Boguszowska 61a; 54-046 Wrocław
NIP 6921435380 REGON 390637732
Strona - strona internetowa dostępna pod adresem https://www.villamedica.pl/
Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

1. Dane gromadzone przez właściciela Strony

 • adresy IP Użytkownika
 • cookies (tzw. ciasteczka)
 • login/konto/nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji
 • informacja o przeglądarce użytkownika
 • email
 • imię i nazwisko

2. Sposób zbierania danych

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże:

 • podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane e-mail-em,
 • podanie imienia, nazwiska, nr. telefonu, jest niezbędne w celu umówienia wizyty on-line na stronie http://www.villamedica.pl/ – ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
 • podanie imienia, nazwiska, nr. telefonu, nr pesel, adresu oraz kodu dostępu do skierowania, w przypadku wizyt w ramach NFZ, jest niezbędne – niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

4. Sposób wykorzystania danych

 • administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 • Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 • dane Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 • dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 • dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

5. Dokonywanie zmian w danych osobowych Użytkownika

 • Każdy Użytkownik może pisemnie, telefonicznie lub mailowo zgłosić do właściciela Strony zmianę w swoich danych osobowych.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania.
  Sprzeciw można wnieść przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Administratora: jacek.sedzik@villamedica.pl lub na adres pocztowy siedziby.
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: KODIGO Piotr Ogrodzki; Fiołkowa 14/1, 35-604 Rzeszów

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Centrum Villa Medica z siedzibą pod adresem ul. Boguszowska 61a, 54-046 Wrocław.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • CMS (sesyjny)- Przechowuje identyfikator sesji.
  • kontenerIdBloku (trwały) – Informacja związana z jednorazowym wyświetleniem banneru popup.
  • stat_uid_uzytkownika (trwały) – unikalne id użytkownika
  • stat_uid_wizyty (trwały) – unikalne id wizyty z konkretnego dnia
  • stat_uid_sesji (trwały) – unikalne id sesji
  • stat_czas_sesji (trwały) – aktualny czas
  • stat_krok_sesji (trwały) – liczba stron odwiedzonych przez użytkownika
  • __utmz (trwałe) – Przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik
  • __utma (trwałe) – Przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika
  • __utmb (trwałe) – Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie
  • __utmc (sesyjne) – Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 11. Logi serwera
  • korzystanie z bloga wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się blog. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w KODIGO Piotr Ogrodzki; Fiołkowa 14/1, 35-604 Rzeszów
  • Dodanie komentarza na blogu wiąże się z podaniem danych, które nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w KODIGO Piotr Ogrodzki; Fiołkowa 14/1, 35-604 Rzeszów w celach zarządzania komentarzami oraz ich moderowania. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.
  • Jeśli zostawi Pani/Pan komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w treści polityki prywatności.