Regulamin realizacji zabiegów

Prosimy przeczytać oświadczenie

  • Wyrażam zgodę na leczenie proponowane przez lekarza.
  • Wyrażam zgodę na realizację zabiegów rehabilitacyjnych w obecności stażysty, studenta lub praktykanta.
  • Oświadczam, że w terminie zaplanowanej rehabilitacji nie korzystam z rehabilitacji refundowanej przez NFZ w innym ośrodku.
  • Przyjmuję do wiadomości, że niezgłoszenie się na zabiegi, bez powiadomienia rejestracji powoduje skreślenie pacjenta z cyklu zabiegowego.
  • Przyjmuję do wiadomości, że umówiony termin zabiegów mogę odwołać do 24 godz. W innym przypadku zabieg zostaje traktowany jako zrealizowany.
  • Podpisane karty zabiegowe są m.in. podstawą do rozliczenia z kontrahentami lub refundacji przez NFZ za przeprowadzone leczenie. Zobowiązuję się nie zabierać karty zabiegowej z ośrodka, w innym przypadku mogę zostać obciążony kosztami za przeprowadzone leczenie wg cennika usług komercyjnych.
  • Otrzymałem /-łam informację w formie pisemnej o planowanych zabiegach rehabilitacyjnych.
    Akceptuję umówiony termin i zasady ich realizacji.

Płatnik:

NFZ - Pacjent - Mondial Assistance