Suche igłowanie kończyny dolnej

Sucha igłoterapia we Wrocławiu

Suche igłowanie (dry needling)

Jedną z metod, wykorzystywanych w Villa Medica z satysfakcjonującym,  zarówno pacjenta, jak i terapeutę efektem i optymalizujących proces powrotu do funkcji, jest suche igłowanie. Można je stosować jako samodzielny bodziec realizowany na pojedynczej terapii, jak i w serii zabiegów. Często jest także łączone z innymi technikami — głównie z zakresu terapii manualnej, masażu, relaksacji poizometrycznej czy elementami stretchingu.

Skąd nazwa?

Suche — ponieważ w trakcie zabiegu nie wstrzykuje się żadnej substancji.
Igłowanie — z uwagi na narzędzie służące do wykonywania zabiegu.

Wskazania do suchego igłowania

W jakich przypadkach może pomóc mi ta forma terapii?

Możemy wyróżnić trzy podstawowe problemy, w których suche igłowanie pomaga w usunięciu problemów:

– występowanie mięśniowo-powięziowych punktów spustowych, a więc punktów, które na stymulację mechaniczną reagują nadmierną, nieadekwatną  do intensywności bodźca, reakcją. Przyczyną występowania punktu spustowego mogą być ostre lub powtarzające się obciążenia, ostre naciągnięcie, bezpośredni uraz, podwyższone napięcie z powodu stresu, czynniki zewnętrzne jak np. zimny, wilgotny wiatr, czynniki metaboliczne jak np. niedobór magnezu i inne,

– dolegliwości bólowe mięśni,

– skrócenie czynnościowe mięśni.

Tak więc suche igłowanie znajdzie zastosowanie m.in. w takich problemach jak:

– napięciowe bóle głowy,

– łokieć tenisisty/ golfisty,

– choroby ścięgien,

– bóle pleców,

– zespół ciasnoty podbarkowej,

– stany przeciążeniowe wywołane aktywnością fizyczną,

– stany po unieruchomieniu (po urazie czy po zabiegu operacyjnym).

Przeciwskazania do suchego igłowania

W jakich przypadkach zabieg suchego igłowania nie powinien być wykonywany?

– ostre infekcje,

– obniżona krzepliwość krwi,

– podwyższona miejscowo temperatura, cechy stanu zapalnego,

– gorączka,

– przerwana ciągłość skóry oraz różnego rodzaju rany, otarcia, oparzenia,

– ciąża,

– nowotwory,

– ostre urazy mięśni,

– brak jakiegokolwiek efektu po dwóch spotkaniach,

– brak wyraźnej zgody pacjenta na wykonanie zabiegu suchego igłowania,

– schorzenia psychiatryczne,

– planowana duża aktywność fizyczna w ciągu najbliższej doby.

Reakcje pozabiegowe

Czego mogę spodziewać się po odbytym zabiegu?

Doświadczenie w pracy wskazuje na dużą różnorodność i intensywność reakcji pozabiegowych. Mogą się pojawić: dolegliwości bólowe igłowanej okolicy, uczucie osłabienia w opracowanym obszarze, senność lub pobudzenie z podwyższonym ciśnieniem krwi, kłopot z koncentracją, siniaki czy chwilowe zawroty głowy po spionizowaniu po zabiegu. Przed rozpoczęciem procedury, należy poinformować pacjentów o możliwych niepożądanych odczuciach.

Środki bezpieczeństwa

Jakie elementy powinny być dopilnowane, aby zabieg przebiegał bezpiecznie?

Dbając o bezpieczeństwo zarówno pacjenta, jak i fizjoterapeuty zabieg suchego igłowania powinien się odbywać z zachowaniem bezwzględnych środków ostrożności uwzględniających rygorystyczne zasady przygotowania jednorazowych igieł do terapii, dezynfekcji skóry, wykorzystania jednorazowych rękawic i pojemnika na odpady skażone.

Ogólny schemat wykonywania zabiegu suchego igłowania

Jak przebiega zabieg suchego igłowania?

Przed przystąpieniem do procedury należy wytłumaczyć pacjentowi, na czym polega zabieg, jakich odczuć należy się spodziewać i jakie są możliwe reakcje niepożądane. Istotną informacją dla pacjenta jest prośba, aby nie poruszał się w trakcie wykonywania zabiegu a chęć zmiany pozycji zgłaszał terapeucie. Zarówno pacjent, jak i terapeuta powinni mieć zapewnione komfortowe warunki podczas zabiegu, co z jednej strony zapewni ergonomię pracy terapeuty, jak i okoliczności sprzyjające rozluźnieniu pacjenta. Najczęściej pacjent przebywa w pozycji leżącej. Przed lokalizacją miejsca nakłucia, należy dokładnie zdezynfekować ręce oraz skórę pacjenta. Po zlokalizowaniu punktu należy dobrać odpowiednią długość igły, co pozwoli precyzyjnie i bezpiecznie nakłuć wyznaczone miejsce.

Reakcją pacjenta, która świadczy o precyzyjnym trafieniu w punkt spustowy będzie ból o tępym charakterze, uczucie rozpierania opracowanego miejsca, pojawienie się ciepła i delikatnego mrowienia. Pożądaną reakcją jest wywołanie lokalnego skurczu w postaci drżenia opracowanego miejsca, co jest gwarancją trafienia w punkt spustowy. Po wykonanym zabiegu igłę należy umieścić w pojemniku na skażone odpady a opracowywaną okolicę zabiegową poddać delikatnej technice rozluźnienia.

 Częstotliwość wykonywania zabiegów

Jak często mogę poddawać się zabiegom?

W celu uzyskania zadowalającego efektu suche igłowanie realizujemy 2-3 razy w tygodniu. Manipulacja igłą inicjuje stan zapalny, a więc potrzebny jest czas na pełny przebieg zmian w opracowanej tkance. Oczywistym jest częstsze wykonywanie zabiegów na odrębnych grupach mięśniowych.

Czy suche igłowanie boli?

Odpowiednia ich elastyczność igieł, w połączeniu ze wspomnianą niewielką średnicą przyczyniają się do niemal całkowitej redukcji możliwości uszkodzenia nerwów oraz naczyń krwionośnych oraz bólu. Dodatkowo w czasie nakłuwania ciała igłami ślady krwi po przebiciu powłok skórnych są niezauważalne lub nie pojawiają się w ogóle.

Zastosowanie suchego igłowania

W jakich przypadkach suche igłowanie może mi pomóc?

Suche igłowanie stosuje się w przypadku bólów i dysfunkcji narządu ruchu o różnorodnym pochodzeniu. Najczęściej znajduje ono zastosowanie w przypadku terapii mięśniowo-powięziowych punktów spustowych. Wśród innych wskazań znajdują się m.in. bóle pochodzące z tkanki bliznowatej, bóle z tkanek miękkich i zbyt duże napięcie mięśni.

Zalety i wady terapii suchego igłowania

Suche igłowanie może przynieść ulgę, w niektórych przypadkach jak np. sztywność mięśni lub przy bólach mięśniowych. Może ono wpłynąć na poprawę elastyczności mięśni, a także złagodzić obecne w nich punkty spustowe. Igłoterapię stosuje się najczęściej przy różnego rodzaju urazach, bólach, także w tych związanych z fibromialgią.

Zdarza się, że podczas zabiegów igłoterapii mogą pojawić się łagodne skutki uboczne. Jednak poważne efekty niepożądane są bardzo rzadkie. Do najczęstszych wad suchego igłowania można zaliczyć:

– krwanienie,

– siniaki,

– chwilowa ból,

– w przypadku niezachowania środków bezpieczeństwa i sterylności, może pojawić się ryzyko zakażenia.

Ile trwa zabieg suchego igłowania?

Czas trwania pojedynczego zabiegu suchego igłowania jest zależny od liczby punktów spustowych jednorazowo poddawanych terapii. Najczęściej jest to kilkadziesiąt minut. Liczbę cykli niezbędnych do redukcji bólu określa terapeuta w zależności od problemu, z jakim zgłasza się pacjent. Jest to kwestia bardzo indywidualna.

Skutki uboczne zabiegu suchego igłowania

Skutkiem ubocznym suchego igłowania jest natomiast zwiększona wrażliwość skóry przez maksymalnie 7–10 dni po terapii, co jest absolutnie naturalne.

Igłoterapia suchymi igłami – efekty

Jakich efektów mogę się spodziewać po terapii suchego igłowania?

Efekty suchego igłowania to przede wszystkim rozluźnienie głęboko leżących mięśni, na które trudniej wpłynąć, działając pośrednio przez powłoki skórne. Kłucie igłą powoduje precyzyjną lokalizację oraz terapię pożądanego mięśnia. Powoduje także:

– zmniejszenie bólu rzutowanego,

– poprawę metabolizmu,

– zwiększenie zakresu ruchomości,

– obniżenie aktywności mięśniowo-powięziowych punktów spustowych,

– zagęszczenie macierzy powięzi,

– uwrażliwienie danej okolicy.

 

Wróć