Zespół

mgr Anna Błacha

Fizjoterapeutka

Wykształcenie:

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

Kursy / szkolenia:

 • USG NARZĄDU RUCHU (obrazowanie ultrasonograficzne w fizjoterapii)
 • PRZEZSKÓRNA ELEKTROLIZA EPTE (moduł podstawowy i zaawansowany)
 • Manipulacje krótkodźwigniowe HVLA
 • Dry Needling
 • Igłoterapia w rehabilitacji
 • I A S T M Instrument Assisted Soft Tissue Mobiization
 • Diagnostyka funkcjonalna dla potrzeb fizjoterapii
 • Terapia manualna kręgosłupa
 • metoda McKenzie (moduły A, B,C,D) – tytuł certyfikowanego terapeuty
 • Ortopedyczna Terapia Manualna według koncepcji Kaltenborna i Evjentha – tytuł certyfikowanego terapeuty
 • PNF Podstawowy
 • PNF Rozwijający
 • PNF w Ortopedii
 • Diagnoza i Leczenie Tkanek Miękkich ( Techniki Energizacji Mięśni cz. I i II, Mięśniowo-Powięziowe Rozluźnianie cz. III)
 • Bark – warsztaty dla fizjoterapeutów cz. I, II i III
 • Staw kolanowy – warsztaty dla fizjoterapeutów cz. I, II i III
 • Diagnostyka obrazowa dla fizjoterapeutów
 • Kinesiotaping podstawowy
 • KTO – Koncepcja terapii obrzękowej wg dr Asdonka
 • Miokinematyczna Odbudowa Wzorców „Zespołu lędźwiowo-mięśniowo-udowego”
Pokaż cały zespół