Regulamin

Prosimy Przeczytać Oświadczenie

Wyrażam zgodę na leczenie proponowane przez lekarza.

Wyrażam zgodę na realizację zabiegów rehabilitacyjnych w obecności stażysty, studenta lub praktykanta.

Przyjmuję do wiadomości, że niezgłoszenie się na zabiegi, bez powiadomienia rejestracji powoduje skreślenie pacjenta z cyklu zabiegowego.
Przyjmuję do wiadomości, że umówiony termin zabiegów mogę odwołać do 24 godz. W innym przypadku zabieg zostaje traktowany jako zrealizowany.

Podpisane karty zabiegowe są m. in. Podstawą do rozliczenia z kontrahentami za przeprowadzone leczenie. Zobowiązuję się nie zabierać karty zabiegowej z ośrodka, w innym przypadku mogę zostać obciążony kosztami za przeprowadzone leczenie wg cennika usług komercyjnych.

Otrzymałem /-łam informację w formie pisemnej o planowanych zabiegach rehabilitacyjnych.
Akceptuję umówiony termin i zasady ich realizacji.

Płatnik:

Pacjent - Mondial Assistance - Galena - Generali