terapia manualna

Na czym polega terapia manulana?

Terapia manualna to manualna/ręczna  forma leczenia narządu ruchu bazująca na wnikliwym diagnozowaniu, opartym o wywiad i badanie manualne oraz na kierunkowym leczeniu tkanek organizmu ludzkiego.  Celem zastosowanych przez terapeutę manualnego technik, jest przywrócenie prawidłowych warunków biomechanicznych i fizjologicznych w leczonych tkankach mięśniowej, nerwowej, stawach obwodowych  czy poszczególnych segmentach kręgosłupa , czego efektem jest poprawa zakresu ruchomości i zmniejszenie/ eliminacja dolegliwości bólowych, które są najczęstszym powodem zgłoszenia się pacjenta na zabiegi w poradni rehabilitacyjnej..

 

Wskazania do terapii manualnej

 

      ograniczenie ruchomości stawów obwodowych lub stawów kręgosłupa, wynikające ze zmian zwyrodnieniowych układu kostno-szkieletowego (np. koksartroza, gonartroza)

      chroniczne przeciążenia/napięcia mięśniowo-powięziowe

      zmian pourazowe w obrębie narządu ruchu (np. stan po skręceniu stawu skokowego górnego)

      stany po zabiegach operacyjnych ( np. stan po rekonstrukcji ACL)

      obrzęki żylne, limfatyczne lub pourazowe

      problemy w obszarze czaszkowo-żuchwowym i czaszkowo-twarzowym (np.szumy uszne,szyjne bóle głowy, neuralgie,dysfunkcje czaszkowo- żuchwowe,niezapalne bóle uszu, pourazowe dysfunkcje w obrębie twarzoczaszki)

      zespoły bólowe odcinka szyjnego kręgosłupa

      zespoły bólowe odcinka piersiowego kręgosłupa

      zespoły bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa

      objawy korzeniowe

      bóle międzyżebrowe

      objawy promieniowania w obrębie kończyny górnej lub dolnej

      szyjnopochodne bóle głowy

      zawroty głowy pochodzenia szyjnego

 

fizjoterapia wrocław

Przeciwwskazania do terapii manualnej

 

BEZWZGLĘDNE :

      znaczne zaburzenia neurologiczne takie jak: ucisk na rdzeń kręgowy, zespół ogona końskiego, kompresja na korzeń nerwowy ze znacznymi ubytkami neurologicznymi

      zaburzenia struktury układu kostnego będące następstwem choroby nowotworowej, infekcji, choroby metabolicznej, zapalnej czy urazu

      zaburzenia naczyniowe takie jak występowanie tętniaka czy skłonności do krwawień wewnątrzstawowych

      brak zgody na proponowane leczenie

      brak pełnej diagnostyki

      brak współpracy ze strony pacjenta

      „pogarszanie się” pacjenta po 2-3 spotkaniach stanowiące skierowanie na specjalistyczną

 konsultację

 

WZGLĘDNE:

      stan zapalny w obrębie leczonego stawu

      ciąża

      długotrwała terapia kortykosteroidami

      zaawansowana choroba zwyrodnieniowa

      niewydolność więzadłowa

      obronne napięcie mięśniowe i ból w trakcie próby wykonania techniki

 

Metody i techniki stosowane w terapii manualnej przez fizjoterapeutów „Villa Medica”

 

Wykwalifikowany zespół fizjoterapeutów naszej przychodni wykorzystuje w swojej pracy szereg metod i technik, opartych na indywidualnej pracy manualnej z pacjentem. Ich dobór uzależniony jest przede wszystkim od problemu, z jakim pojawia się u nas pacjent oraz od wspólnie postawionego celu.

 

Jedną z metod terapii manualnej wykorzystywanych w pracy z pacjentami Villa Medica jest FDM (Fascial Disortion Model). Jest to metoda posiadająca własną diagnostykę i koncepcję leczenia bólu i zaburzeń w układzie powięziowym. Znajduje ona zastosowanie w wielu jednostkach chorobowych, zarówno w stanie przewlekłym jak i ostrym ( np. „świeże” skręcenie stawu skokowego). Częstym jest uzyskanie znacznej poprawy już po jednej terapii. Celem stosowanych technik jest przyspieszenie procesu gojenia i regeneracji tkanek, a tym samym powrotu do normalnego obciążania i funkcji.

 

U pacjentów z dysfunkcją w obszarze czaszkowo-żuchwowym i czaszkowo-twarzowym, wykorzystujemy wiedzę i umiejętności zdobyte na kursie CRAFTA. Terapeuta bazuje tu na technikach mobilizacji czyli uruchomienia stawu takich jak trakcja czy ślizg, a także na rozluźnieniu napiętych struktur. Ponadto wspomniane techniki wsparte są odpowiednio dobranymi ćwiczeniami, które pacjent może również samodzielnie wykonywać w warunkach domowych.

 

FOI czyli Funkcjonalna Osteopatia i Integracja umożliwia naszym terapeutom postawienie szybkiej diagnozy oraz zidentyfikowanie związków przyczynowo-skutkowych. Techniki stosowane w terapii pozwalają na delikatne i bezpieczne przeprowadzenie procesu leczenia poprzez poprawę trójwymiarowego ustawienia danego stawu i przywrócenie go do pracy w fizjologicznych zakresach. Doświadczenie i informacja zwrotna od prowadzonego tą metodą pacjenta, potwierdza jej wysoką skuteczność. Nie stwierdza się żadnych przeciwwskazań to prowadzenia tej formy terapii.

 

Metoda Ackermannametoda oparta na szczegółowej diagnostyce i precyzyjnej technice leczenia manualnego. Fizjoterapeuta wykonuje badanie palpacyjne miednicy, dokonuje pomiaru długości kończyn, określa pozycję stawów krzyżowo-biodrowych oraz ustawienie kości krzyżowej względem kręgu L5. Metoda zakłada, iż warunkiem niezakłóconego funkcjonowania ciała człowieka jest prawidłowa pozycja miednicy i w związku z tym skośne , nieprawidłowe jej ustawienie będzie powodowało zaburzenie przebiegu osi kręgosłupa, aż do podstawy czaszki. Wśród technik wykorzystywanych przez fizjoterapeutę znajdą się trakcja, mobilizacja, manipulacja i oscylacja.

 

Metoda Mc Kenziego–  oparta na charakterystycznej dla siebie diagnostyce oraz leczeniu  i profilaktyce problemów kręgosłupa i stawów obwodowych. Metoda wykorzystuje zasadę stopniowania siły, a jednym z poziomów procesu terapii jest praca manualna wykorzystująca mobilizację czy manipulację leczonego stawu.

 

Metoda Kaltenborn-Evienthjest to metoda bazująca na szczegółowym schemacie badania stawów obwodowych oraz kręgosłupa w oparciu m.in. o badanie funkcji stawu, palpację czy testy neurologiczne. Jednym z ważnych elementów badania jest gra stawowa, wymagająca od fizjoterapeuty wykonania technik takich jak trakcja-kompresja czy ślizg. Odpowiednio przeprowadzone badanie pozwala na określenie preferencji kierunkowej i wdrożenie odpowiedniego planu terapii. Oprócz pracy stawowej, metoda wykorzystuje także pracę na tkance mięśniowej. Tu znajdą zastosowanie masaż funkcyjny i poprzeczny mięśnia oraz stretching.

 

KTO czyli Koncepcja Terapii Obrzęków wg dr Asdonka- opierająca się na manualnym drenażu limfatycznym z wykorzystaniem odpowiednich chwytów, czego uzupełnieniem jest zastosowanie specjalistycznych bandaży kompresyjnych. Dodatkowo, w celu podtrzymania efektów terapii, wykorzystujemy  uciskowe rajstopy, pończochy lub podkolanówki o różnym stopniu ucisku. 

 

fizjoterapeuta wrocław

Skuteczność terapii manualnej

 

Efektywność zabiegu uwarunkowana jest zarówno stanem klinicznym pacjenta poddanego zabiegowi jak i wiedzą dotyczącą diagnostyki różnicowej oraz umiejętnościami samego fizjoterapeuty. Techniki stosowane w terapii manualnej wykazują się dużą skutecznością a efekty w postaci poprawy zakresu ruchomości leczonego obszaru, zmniejszenia bolesności i normalizacji napięcia mięśniowego mogą być obserwowane już po jednym zabiegu.

O ilości zabiegów  i częstotliwości spotkań decyduje fizjoterapeuta bazując na zmieniającym się stanie klinicznym pacjenta i dynamice zgłaszanych przez niego objawów.

 

Czy terapia manualna jest bezpieczna?

 

Odpowiednio wykwalifikowany fizjoterapeuta, wyposażony w wiedzę z zakresu anatomii, biomechaniki, fizjologii i neurologii, w oparciu o odpowiednie badanie pacjenta, właściwie dobrane techniki i interpretację stanu leczonego, powodują,iż ryzyko powikłań pozabiegowych zostaje ograniczone do minimum. 

 

Czy techniki stosowane w terapii manualnej są bolesne dla pacjenta?

 

Odpowiednio dobrane pozycja pacjenta, postawa fizjoterapeuty i zastosowane chwyty oraz zrozumienie przez fizjoterapeutą techniki,która ma być wykonana powodują, iż zabiegi nie powinny powodować u pacjenta dolegliwości bólowych. Nie zmienia to faktu, iż należy poinformować pacjenta o ewentualnej bolesności palpacyjnej wynikającej z zastosowanego podczas wykonywania techniki chwytu.

 

Wróć