Fizjoterapia hakami

Entezopatia nadkłykcia bocznego kości ramiennej – „łokieć tenisity”

Co oznacza łokieć tenisisty? 

Termin entezopatia (inaczej łokieć tenisisty) dotyczy zmian zwyrodnieniowych ścięgnistych przyczepów do kości wraz z towarzyszącymi dolegliwościami bólowymi. Entezopatia nadkłykcia bocznego kości ramiennej, zwana potocznie łokciem tenisisty oznacza schorzenie mięśni prostowników nadgarstka w miejscu ich przyczepu bliższego na kości ramiennej. Zmiany dotyczą najczęściej struktur mięśniowo- ścięgnistych mięśnia prostownika promieniowego długiego nadgarstka, ale także mięśnia prostownika łokciowego nadgarstka i prostownika palców wspólnego. Powtarzające się urazy oraz przeciążenia tej okolicy są powodem zwłóknienia i mikro naddarć obciążanych tkanek.

Kogo dotyczy schorzenie?

 Stosowana potocznie nazwa „łokieć tenisisty” błędnie sugeruje, iż schorzenie dotyczy wyłącznie pacjentów uprawiających regularnie takie dyscypliny jak tenis, squash czy badminton. Tymczasem u 95% przypadków łokieć tenisisty występuje u osób niegrających w tenisa. Znaczną grupę osób z tym schorzeniem stanowią pacjenci pomiędzy 30 a 55 rokiem życia, które w swoim codziennym życiu narażone są na jednostajne, energiczne czy wymagające wygenerowania większej siły ruchy prostowania stawu promieniowo-nadgarstkowego i odwrócenia przedramienia. W związku z tym predysponującymi do wystąpienia problemu grupami zawodowymi będą na przykład informatyk, stomatolog, elektryk czy mechanik.

 

Łokieć tenisisty — objawy. Jak zdiagnozować?

– tkliwość uciskowa na nadkłykciu bocznym kości ramiennej,

– nasilony ból w trakcie wykonywania wyprostu w stawie promieniowo-nadgarstkowym z oporem,

– możliwe ograniczenie wyprostu w stawie łokciowym,

– dodatnia próba Milla lub Maudsleya.

W wywiadzie pacjent zgłosi problemy przy takich czynnościach jak na przykład przywitanie przez podanie ręki, utrzymanie filiżanki, naciśnięcie klamki czy praca z ręką umieszczoną na myszce komputerowej.

Objawy zgłaszane przez pacjenta powinno się zróżnicować z innymi zmianami takimi jak radikulopatia szyjna, zapalenie torebki stawowej, stan zapalny głowy kości promieniowej czy na przykład złamanie szyjki kości promieniowej.

Łokieć tenisisty — leczenie

modyfikacja lub rezygnacja z aktywności w życiu zawodowym, które wywołują objawy bólowe. Eliminacja newralgicznych ruchów może się odbywać poprzez świadomą zmianę techniki chwytu i ustawienie przedramienia w pozycji odwrócenia, czyli dłonią ustawioną ku górze czy też korzystanie z obu rąk przy podnoszeniu ciężkich przedmiotów.

W pracy z myszką przy komputerze przydatne mogą się okazać podkładki pod staw promieniowo-nadgarstkowy, które znacząco zmniejszają kąt wyprostu w stawie i stwarzają inne warunki pracy dla mięśni prostowników. Jeśli schorzenie dotyczy sportowca, konieczna jest korekta techniki uderzenia.

Łokieć tenisisty — jakie zabiegi rehabilitacyjne

Rozciąganie i rozluźnianie mięśni prostowników z położeniem nacisku na końcowy zakres ruchu. Zasadnicze znaczenie będzie mieć praca indywidualna z fizjoterapeutą wykorzystującym szereg technik z zakresu terapii manualnej (FDM, manipulacja powięzi wg Stecco, techniki tkanek miękkich czy Kaltenborn -Evjenth), terapię z wykorzystaniem narzędzi (IASTM) czy metodę suchego igłowania. Doskonałym sposobem na samodzielne rozluźnianie mięśni przedramienia jest wykorzystanie rollera lub kauczukowej piłeczki.

Leczenie fizykalne będące dopełnieniem terapii indywidualnej. Tutaj zastosowanie będą miały takie zabiegi jak fala uderzeniowa, fonoforeza, laseroterapia czy krioterapia.

Kinesiotaping to metoda wspomagająca, polegająca na odpowiedniej aplikacja plastra na skórze pacjenta celem uzyskania działania przeciwbólowego, przeciwobrzękowego czy poprawiającego funkcję danej grupy mięśni. 

Ćwiczenia wzmacniające obejmujące program wzmacniania siły chwytu, prostowania i zginania w stawie promieniowo-nadgarstkowym, a także mięśni dwugłowego i trójgłowego ramienia oraz mięśni stożka rotatorów. Przed wdrożeniem ćwiczeń wzmacniających, należy ocenić aktualny stan pacjenta tzn. upewnić czy ustąpiła faza zapalna, co oceniamy na podstawie utrzymywania się przez co najmniej tydzień bezbólowego wykonywania codziennych czynności.

Sprzęt ortopedyczny może stanowić dodatkowe wsparcie dla kompleksowego procesu leczenia „łokcia tenisisty”. Aktualnie stosowane, wysokiej jakości ortezy, zapewniają dobre przyleganie do powierzchni przedramienia, dzięki czemu dochodzi do równomiernego rozkładu sił ucisku i mikromasażu bolesnej okolicy w trakcie wykonywania ruchów.

Jak długo trwa leczenie?

W przypadku braku poprawy stanu przez rok, pomimo zastosowanego leczenia zachowawczego, należy rozważyć leczenie operacyjne celem wycięcia uszkodzonego i zbliznowaciałego obszaru.

Wróć