Ultrasonografia praktyczna w terapii uroginekologicznej

Nowoczesna uroginekologia obejmuje diagnostykę z wykorzystaniem dodatkowych narzędzi, między innymi USG. Badanie USG uroginekologiczne umożliwia ocenę poszczególnych elementów miednicy mniejszej w kierunku różnych defektów. Dzięki tej metodzie możemy ocenić szerokość i jakość kresy białej w spoczynku i ruchu oraz jak pracuję mięsień prosty brzucha, skośne i poprzeczne.