Przezskórna stymulacja mózgu tDCS

Co to jest?

Jest to bezinwazyjna metoda leczenia wykorzystująca prąd stały, który przepływa przez czaszkę docierając do mózgu i działa poprzez dwie elektrody anodę i katodę, które zostają umieszczone na głowie.

Jak działa przezskórna stymulacja mózgu?

Zastosowany prąd ma działanie hamujące lub pobudzające na aktywność korową mózgu w zależności od jego intensywności, czasu trwania i polaryzacji. Powstaje modyfikacja potencjału błony, która stymuluje bądź hamuje przekazywanie informacji. W ten sposób można modyfikować poziom pobudliwości i aktywności neuronów.

Wskazania do zabiegu przezskórnej stymulacji mózgu:

 • ból przewlekły
 • zaburzenia neuromotoryczne
 • deficyt uwagi
 • uszkodzenia mózgu
 • Fibromialgia

Przemijające skutki uboczne:

 • mrowienie
 • dyskomfort
 • oparzenia
 • ból głowy
 • Trudności z koncentracją
 • nudności (rzadkie)
 • zaburzenie snu: czuwanie

Przeciwwskazania do zabiegu przezskórnej stymulacji mózgu:

 • Pacjenci z defibrylatorem
 • Pacjenci z rozrusznikiem serca
 • Pacjenci ze stymulatorem mózgu
 • Pacjenci ze wszczepionym metalem wewnątrzczaszkowym
 • Pacjenci po trepanacji czaszki
 • Uszkodzenia skóry
 • Świerze blizny
 • Pacjenci pediatryczni

Zabieg jest wykonywany codziennie od 5 do 10 sesji terapeutycznych, czas zabiegu 20 minut.