Rehabilitacja Kaltenborn-Evjenth we Wrocławiu

Metoda rehabilitacyjna opracowana przez fizjoterapeutów Freddyego M. Kaltenborna oraz Olafa Evjentha skupia się na dysfunkcjach w układzie kostnym i mięśniowym, które skutkują bólem, ograniczeniem ruchomości oraz zmniejszeniem elastyczności. Jako przyczynę dolegliwości specjaliści od metody Kaltenborn-Evjenth podają zaburzenia czynnościowe oraz upośledzenie ruchu ślizgowego w stawie.

Pacjent kwalifikowany jest do terapii metodą Kaltenborn-Evjenth po całościowej ocenie stanu zdrowia, na którą składają się: wywiad, ocena biomechaniczna oraz badanie RTG. Po zapadnięciu decyzji co do dalszego leczenia wybiera się rodzaje oddziaływań terapeutycznych: zabiegi manualne, kinezyterapię, fizykoterapię bądź masaż.

Dolegliwości, na które pomaga rehabilitacja metodą Katenborn-Evjenth

Rehabilitacja Kaltenborn-Evjenth zalecana jest przy następujących schorzeniach:

  • dyskopatia
  • skolioza
  • drętwienie kończyn
  • migrena
  • ból kręgosłupa w przebiegu urazów oraz zwyrodnień

Ćwiczenia skupiają się na utrzymaniu ruchu w stawie oraz mobilizacji stawu w pozycji spoczynkowej i poza nią.

W ramach terapii Katenborn-Evjenth pacjent może wyuczyć się nawyków prawidłowej postawy, niezbędnych na co dzień w tzw. pracy siedzącej oraz stosować ćwiczenia siły mięśniowej, koordynacji, wytrzymałości i szybkości. Terapia ta kładzie silny nacisk na działania profilaktyczne umożliwiające kontrolowanie stanu układu kostno-mięśniowego przez samych pacjentów.

Skuteczność terapii Kaltenborn-Evjenth

Skuteczność metody Kaltenborn-Evjenth potwierdzają dyplomowani fizjoterapeuci z centrum Medycyny i Rehabilitacji Villa Medica we Wrocławiu. Metoda wciąż podlega ewaluacji. W pracy z pacjentem wykorzystywane są specjalne stoły i krzesła terapeutyczne, różnego rodzaju kliny, podpórki, pasy stabilizacyjne oraz zabiegowe.