Konsultacje lekarskie

Konsultacja lekarska - co to jest?

Konsultacja lekarska odgrywa bardzo ważną rolę w diagnostyce pacjentów, stanowi też pierwszy krok w procesie leczenia. Dzięki konsultacji lekarz jest w stanie zapoznać się z historią medyczną pacjenta i jego wynikami badań. Na podstawie wywiadu i analizy wyników może wystawić wstępną diagnozę, a także zlecić dodatkowe badania, które umożliwią potwierdzenie lub wykluczenie jego przypuszczeń.

Bardzo ważnym elementem konsultacji jest przeprowadzenie dokładnego badania fizykalnego, który pomoże lekarzowi określić aktualny stan zdrowia pacjenta i rozpoznać objawy potencjalnych schorzeń. Zakres i forma tego badania uzależnione są od specjalizacji lekarza, do którego udajemy się na konsultację. W trakcie konsultacji pacjent powinien otrzymać od lekarza wytyczne dotyczące dalszych kroków, które powinien podjąć.

Konsultacja lekarska to spotkanie pacjenta z lekarzem odbywające się w celu uzyskania porady zdrowotnej lub rozpoczęcia leczenia. Konsultacje lekarskie są bardzo ważne, gdyż jest to okazja dla lekarza, by zbadać objawy występujące u pacjenta, a także zidentyfikować przyczyny jego złego stanu zdrowia. W każdym przypadku lekarz powinien postępować zgodnie z metodyką badań, która określa między innymi przebieg konsultacji lekarskiej.

W trakcie pierwszego spotkania z lekarzem ogromną rolę odgrywa wywiad. Dlatego w czasie konsultacji konieczne jest przedstawienie lekarzowi wszystkich problemów zdrowotnych, które są dla nas niepokojące. Po rozpoczęciu leczenia u danego lekarza, na każdej kolejnej wizycie, pacjent powinien informować go o poprawie lub pogorszeniu stanu zdrowia, skuteczności zaleconych metod leczenia i reakcji na przepisane leki.

Jak przebiega konsultacja lekarska?

Przebieg konsultacji lekarskiej może różnić się w zależności od specjalizacji lekarza, do którego się udajemy. Istnieją jednak elementy wspólne, które powinny pojawić się w trakcie każdej konsultacji. Bardzo ważne jest przygotowanie pacjenta do spotkania z lekarzem.

1

Przed konsultacją zbierz swoją dotychczasową dokumentację medyczną, aktualne wyniki badań, a także przygotuj listę swoich dolegliwości.

2

Lekarz musi posiadać wszystkie informacje dotyczące leków zażywanych przez pacjenta, między innymi w celu uniknięcia ryzyka interakcji ze środkami, które będzie chciał mu zalecić.

3

Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie badania pacjenta, a następnie postawienie diagnozy.

4

Pod koniec wizyty otrzymasz od lekarza recepty, orzeczenie lekarskie, skierowanie na dalsze badania lub do szpitala, a gdy jest to konieczne zaświadczenie o niezdolności do pracy.

Co nas wyróżnia?

Konsultacje lekarskie w Villa Medica są najważniejszym etapem rehabilitacji pacjentów. Wyróżnia nas nie tylko korzystna cena, ale też indywidualne podejście do każdego przypadku. Nasi lekarze zawsze przeprowadzają z pacjentem szczegółowy wywiad, połączony z dokładnym badaniem fizykalnym, a następnie precyzyjnie dobierają badania laboratoryjne i obrazowe. Udzielają też profesjonalnych porad dotyczących sprzętu ortopedycznego i wyrobów przeciwżylakowych.

Nasze konsultacje lekarskie wyróżnia:
1. Szczegółowo zebrany wywiad i rzetelne badanie fizykalne
2. Precyzja w doborze badań laboratoryjnych i obrazowych
3. Profesjonalizm w poradach dotyczących sprzętu ortopedycznego i wyrobów przeciwżylakowych

Pacjenci w Villa Medica mają łatwy dostęp do swojego lekarza na każdym etapie leczenia i rehabilitacji. Wizyta trwa 25 minut, istnieje możliwość zapłaty kartą płatniczą.