Pandemia COVID 19 – wytyczne dla pacjentów 

 

Wytyczne dla pacjentów:

 1. Prosimy pacjentów o okazanie przed zabiegami lub wizytami lekarskimi wypełnionej ankiety epidemiologicznej, którą można pobrać na stronie internetowej www.villamedica.pl Umożliwi nam to szybką i sprawną oraz przede wszystkim bezpieczną obsługę.
 2. Każdy pacjent w czasie przebywania w naszym Centrum jest zobligowany do ciągłego korzystania z czystej, odkażonej maseczki ochronnej.
 3. Każdy pacjent w pierwszej kolejności będzie miał wykonany pomiar temperatury przy użyciu bezdotykowego termometru.
 4. Osoby, u których stwierdzone zostaną symptomy chorób, takie jak gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle gardła,bóle mięśni, trudności z oddychaniem lub inne, nie zostaną dopuszczone do korzystania z naszych usług.
 5. Każdy pacjent ma obowiązek skorzystania z bezdotykowego stanowiska do dezynfekcji rąk Steripower. Do dyspozycji Państwa są 2 takie stanowiska na I i II piętrze.
 6. Dodatkowo w toaletach i na sali do ćwiczeń instruktażowych pozostawiamy do Państwa dyspozycji płyny do dezynfekcji i papierowe ręczniki.
 7. W szatni i windzie może przebywać tylko JEDNA osoba (z wyjątkiem sytuacji, w których pacjent wymaga pomocy opiekuna lub rodzica).
 8. Prosimy o zachowywanie bezpiecznej odległości 2m od innych Pacjentów.
 9. Przed podejściem do rejestracji prosimy o przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów.
 10. Prosimy o dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej (karta płatnicza)
 11. Na sali zabiegowej mogą przebywać wyłącznie Pacjenci korzystający z zabiegów.
 12. Prosimy, aby przestrzegali Państwo wyznaczonych godzin wizyt i zabiegów.
 13. Prosimy o wchodzenie na teren Centrum Medycyny i Rehabilitacji „Villa Medica” tylko i wyłącznie wyznaczonym wejściem. Korzystanie z części przychodni przeznaczonej dla Pacjentów Praktyk Lekarzy Rodzinnych jest zabronione. Zachęcamy Państwa do kontaktowania się z nami drogą telefoniczną pod nr telefonu 71 351 28 45 lub  mailową: rejestracja@villamedica.pl