Pandemia COVID 19 – informacje o odrabianiu zabiegów rehabilitacyjnych zaplanowanych w okresie 17.03.2020-30.04.2020 oraz informacje dla pacjentów zaczynających zabiegi rehabilitacyjne planowo od 04.05.2020

 

Dotyczy pacjentów z terminem zabiegów od 18.03 do 30.04.2020:

Skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu ustalenia nowych terminów.

 

Dotyczy pacjentów z terminem zabiegów od 4.05.2020:

Państwa zabiegi odbędą się planowo. W przypadku jakichkolwiek zmian skontaktujemy się telefonicznie.